Prirodan kamen

U okviru nove firme, otvoren je pogon za obradu više od 150 vrsta prirodnog kamena – mermera, granita, krečnjaka, kvarcita, peščara, oniksa i kompozitnog (veštačkog) kamena.

Usluga podrazumeva ravno, koso ili lučno sečenje, bušenje i profilisanje na CNC obradnim centrima. Waterjet tehnologija pruža mogućnost kvalitetnog a brzog zahtevnog sečenja poput intarzija.