Starački dom

Još jedan tiip objekata koji je idealan za upotrebu LGS sistema je svakako izgradnja i opremanje staračkig doma. Brz i ekonomičan način gradnje u potpunosti odgovara objektima sa ovakvom namenom. U nastavku su renderi kao primer jednog od idejnih rešenja.